Aan het laden. Even wachten.


Huisartsenpraktijk mediHOEK

dr. Michael BARELLI, dr. Charlotte DEBUNNE, dr. Anneleen GEERTS, en dr. Jan VERSCHUERE

Bissegemstraat 68 – 8560 Gullegem –  Tel 056/40.20.40 – secretariaat@medihoek.be


Nieuwsberichten


 • BERICHTEN ivm COVID-19: Nieuwe teststrategie mediHOEK 01/12/2021

Beste patiënt,

Gelieve eerst deze tekst te lezen vooraleer u het secretariaat van mediHOEK contacteert. Indien uw vraag met onderstaande uitleg en richtlijnen toch onbeantwoord blijft, staan wij u graag telefonisch te woord. Zoals u reeds heeft vernomen in het nieuws, verandert de COVID teststrategie opnieuw. Via deze weg willen wij u onze huidige teststrategie meedelen.

Het huidig beleid stelt voor dat gevaccineerde mensen zich na een hoogrisicocontact éénmalig laten testen. Dit bij voorkeur op dag 5. De reden hiervoor luidt als volgt: wanneer u in contact komt met een besmet persoon en het virus binnendringt in uw lichaam, heeft dit meestal enkele dagen nodig om ook bij u ziekte te veroorzaken en dus positief te testen. Als u zich dus kort na het hoogrisicocontact test, is de kans dus zeer groot dat uw test negatief is. Bij een test op dag 5 zullen we wel al een groot deel van de besmettingen opsporen.

Concreet zal iedereen die een hoogrisicocontact heeft gehad, nog steeds twee testcodes ontvangen, maar u bent enkel verplicht om de eerste te gebruiken rond de vijfde dag na het contact. De code zal geldig zijn van de derde tot de zesde dag na het hoogrisicocontact. Totdat het resultaat van de pcr-test binnen is, dient de persoon die een hoogrisicontact heeft gehad in quarantaine te blijven. Er is volgens de regering echter een uitzondering: vanaf de vierde dag na het hoogrisicocontact mag u uit quarantaine, indien u dagelijks een negatieve zelftest aflegt tot het resultaat van de pcr-test op dag 5 gekend is. Wij willen echter benadrukken dat er met enige voorzichtigheid dient te worden omgegaan bij de interpretatie van een negatieve sneltest. Bij gevaccinneerden zonder symptomen is deze test veel minder betrouwbaar en gaat het regelmatig om een vals negatief resultaat. Wij adviseren dus om een pcr-test op dag 5 af te leggen en in quarantaine te blijven tot het resultaat van deze pcr-test bekend is.

Voor wie niet gevaccineerd is, wijzigt er trouwens niks. Zij moeten zich nog steeds op dag 1 en op dag 7 laten testen en tussen beide testen in quarantaine blijven.

De huidige maatregelen zorgen ervoor dat u dus langer in quarantaine dient te blijven dan voorheen. We zijn er ons van bewust dat dit niet evident is en voor iedereen gevolgen heeft. We hadden het ook graag anders gezien, maar de realiteit haalt ons helaas razendsnel in.

Als team willen wij ons verontschuldigen voor het ongemak. We slaan er ons samen door.

Hartelijke groeten,

het mediHOEK team

 • NIEUWS:
  • Vanaf 1 oktober 2021 verwelkomen we onze nieuwe collega-in-opleiding, dr. Caitlyn Van Mol.
 • Schematische teststrategie:

BIJ SYMPTOMEN

Heeft u symptomen, laat u ZO SNEL MOGELIJK testen

BIJ HOOG RISICO CONTACT 

Heeft u GEEN symptomen, maar had u wel een hoog risico contact (voor de definitie van een hoogrisicocontact:https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/algemeen)

 • Van zodra u verneemt dat u een hoog risico contact had
  • Blijf thuis, ga niet werken, ga niet naar school tot dag 5 NA het hoogrisicocontact
  • Bel 02/2141919(contact tracing team) met de vraag voor een testcode
  • Boek dan met uw testcode een afspraak bij een testcentrumin uw buurt op dag 5 NA het hoogrisicocontact: https://testcovid.doclr.be/#!/flow
  • U ontvangt op uw e-mail een quarantaine-attest na ontvangst van de testcode. Als u dit nog niet hebt ontvangen na de sms met uw testcode, dan kunt u het hier aanvragen: https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/#certificaat
 • Hieronder volgt nogmaals het stroomdiagram met de korte samenvatting voor hoogrisicocontacten:

NOG BELANGRIJK: uw testresultaat kunt u zelf opvolgen via mijngezondheid.be –> overzicht van mijn COVID-tests. Gelieve ons op te bellen bij een positief resultaat op het nummer 056/40.20.40, uw huisarts zal u de nodige informatie geven.

Extra informatie kunt u ook nog vinden via deze link: https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/


Praktische info


Vrije dag:

 • Dr. Michael Barelli: maandag
 • Dr. Charlotte Debunne: donderdag
 • Dr. Anneleen Geerts: woensdag
 • Dr. Caitlyn Van Mol: dinsdag
 • Dr. Jan Verschuere: woensdagnamiddag


Verlofperiode:

 • Dr. Michael Barelli: 
 • Dr. Charlotte Debunne: 
 • Dr. Anneleen Geerts: 
 • Dr. Jan Verschuere: 


Wachtdiensten:

 • De praktijk is bereikbaar van 8u tot 21u.
 • Vanaf 21u wordt de telefoon automatisch doorgeschakeld naar de wachtdienst van Wevelgem.
 • Op zaterdag is de praktijk bereikbaar van 8u tot 12u, daarna wordt u terug doorgeschakeld met de wachtdienst.
 • Nummer van de wachtdienst: nieuw sinds 01/01/2021: 1733

Team


Huisartsen


                        dr. Michael BARELLIdr. Anneleen GEERTSdr. Charlotte DEBUNNEdr. Jan VERSCHUERE
SecretariaatMyriam en Kenza

zijn de praktijkassistentes van mediHOEK. Ze verzorgen het eerste onthaal, zijn aan de telefoon en de balie het luisterend oor, regelen afspraken en assisteren waar nodig. U kan ons dagelijks bereiken van 08u tot 11u30 en van 15u tot 19u.Diëtiste / Diabeteseducator / TabakologeIsabel Malfait

www.nutrisa.beIndrukken van onze praktijk


Onze praktijk is ook een erkende opleidingspraktijk. Dat wil zeggen dat wij gedurende bepaalde periodes stagiaires en/of HAIO’s in onze praktijk begeleiden.

Dr. Saar Lesage heeft haar eerste opleidingsjaar bij ons afgerond. We bedanken haar voor haar inzet en wensen haar veel succes.

Vanaf 1 oktober 2021 verwelkomen we collega-in-opleiding dr. Caitlyn Van Mol.

Een HAIO is een afgestudeerde arts die een universitaire beroepsopleiding volgt in een huisartsenpraktijk. Deze opleiding is verplicht om als huisarts erkend te worden. De HAIO is een volwaardig lid van het huisartsenteam en doet zelfstandig consultaties en huisbezoeken, maar kan indien nodig één van de vaste artsen om advies vragen. Er is dagelijks overleg tussen de HAIO en de vaste artsen.

Consultaties


 • De raadpleging is enkel op afspraak. U kan zowel online als telefonisch een afspraak maken.
 • Voor een raadpleging wordt 20 minuten voorzien.
 • Wanneer u voor twee personen langskomt, boekt u twee raadplegingen.
 • Voor meerdere problematieken of wanneer één uitgebreidere problematiek niet afgerond raakt binnen een eerste consult, plant de arts met u een volgende raadpleging.
 • Bij boeking kan u uw vraag toelichten. Dit wordt erg gewaardeerd en komt het vlot verloop van de consultatie altijd ten goede.
 • Verwittig tijdig wanneer u uw afspraak niet kan nakomen, zodat een andere patiënt sneller geholpen kan worden.
 • Gelieve bij elke consultatie uw ID kaart mee te brengen en voor de kinderen de Kids ID of ISI+ kaart.
 • Indien u online geen vrije afspraakmomenten meer ziet, gelieve telefonisch (056/402040) contact op te nemen.

Huisbezoeken


 • Huisbezoeken zijn uitsluitend voorzien voor minder mobiele patiënten of ernstig zieke patiënten die zich moeilijk buitenshuis kunnen begeven.
 • Indien mogelijk vragen we om zoveel mogelijk zelf naar de praktijk te komen. Het volledige medisch dossier is hier beschikbaar en alle materiaal is voorhanden voor een goed klinisch onderzoek en aangepaste behandeling. De kwaliteit van de zorgen wordt op die manier gemaximaliseerd.
 • Voor onze werkregeling vraagt u best een huisbezoek aan vóór 11u.
 • Bij een tijdige aanvraag proberen we het huisbezoek in de ronde van de gewenste arts op te nemen. Is het huisbezoek dringend, laattijdig aangevraagd of is de gewenste arts overbezet dan zal de arts die het snelst beschikbaar is, verwittigd worden.

Veelgestelde vragen


 • BELANGRIJKE INFORMATIE – BOEK NIET ONLINE VOORALEER DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE TE LEZEN
 • Kan ik kiezen bij welke arts ik ga?
 • Wanneer bel ik best?
 • Wat is een GMD?
 • Welke tarieven worden er toegepast? En hoe kan ik betalen?
 • Moet ik voor het invullen van een attest op consultatie komen?
 • Kan ik telefonisch een voorschrift vragen?
 • Moet ik nuchter zijn voor een bloedafname?
 • Hoe bekom ik mijn resultaten van bloedonderzoek?
 • Kan ik een uitstrijkje laten nemen bij de huisarts?
 • Positieve zwangerschapstest, wat nu?
 • Wat is de NIP test?
 • Hoe verloopt de suikertest?
 • Kan ik bij de huisarts terecht voor de behandeling van wratten?
 • Hoe bekom ik een aanvraag voor medische beeldvorming?
 • Ik moet geopereerd worden, wat nu?
 • Kan ik mijn kinderen bij de huisarts laten vaccineren?
BELANGRIJKE INFORMATIE – BOEK NIET ONLINE VOORALEER DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE TE LEZEN

KOM NIET NAAR DE PRAKTIJK, MAAR MAAK TELEFONISCH EEN AFSPRAAK BIJ

 • minstens één van de volgende hoofdsymptomen
  • hoest
  • kortademigheid
  • pijn in de borstkas
  • plots opgekomen geur- en/of smaakverlies
 • minstens twee (voor kinderen één) van de volgende symptomen
  • koorts
  • spierpijn
  • vermoeidheid
  • neusverkoudheid
  • hoofdpijn
  • verlies van eetlust
  • waterige diarree
  • plotse verwardheid
  • plots vallen zonder duidelijke oorzaak
 • verergering van gekende reeds langer bestaande ademhalingsproblemen
  • rokersziekte
  • astma
  • chronische hoest
Kan ik kiezen bij welke arts ik ga?
 • U kiest als patiënt bij wie u bij voorkeur gaat.
 • Door dagelijks onderling overleg en een gemeenschappelijk medisch dossier zijn alle artsen van deze praktijk op de hoogte van uw medische voorgeschiedenis.
Wanneer bel ik best?

Om een afspraak te maken belt u best naar het secretariaat tussen 8u en 11u30 en tussen 15u en 19u. Om de dokter persoonlijk te spreken, belt u voor dr. Verschuere op de middag tussen 12u15 en 12u45 en ’s avonds tussen 21u en 21u30, woensdagnamiddag is hij afwezig.

Wat is een GMD?
 • Het Globaal Medisch Dossier bevat al uw medische gegevens. Het maakt een betere begeleiding en een beter overleg tussen artsen mogelijk. Een GMD dient aangevraagd te worden door u en wordt, indien gewenst, jaarlijks verlengd. Het GMD heeft als voordeel dat u bij alle artsen van onze praktijk een verhoogde terugbetaling van 30% krijgt.
 • Het GMD wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds.
Welke tarieven worden er toegepast? En hoe kan ik betalen?
 • Alle artsen zijn geconventioneerd en volgen dus de officiële RIZIV-tarieven. We zijn een geregistreerde groepspraktijk, dit betekent dat u steeds de maximale terugbetaling krijgt ongeacht welke arts van onze praktijk u raadpleegt, onder voorbehoud dat we uw GMD houder zijn.
 • We aanvaarden cash en Payconiq. Vanaf 1 januari 2022 zal er niet meer met Bancontact kunnen betaald worden.
Moet ik voor het invullen van een attest op consultatie komen?
 • Een attest of formulier invullen vraagt tijd, dit wordt samen met u en de dokter ingevuld tijdens een consultatie.
 • Uw arts mag enkel een attest schrijven dat strookt met de waarheid, maak het uw arts daarom niet moeilijk en vraag alleen wat redelijk is, echt en verantwoord.
 • Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.
Kan ik telefonisch een voorschrift vragen?
 • Strenge controles op het voorschrijfgedrag van artsen, maken het onmogelijk voor u als patiënt om een voorschrift te verkrijgen zonder consultatie.
 • Gelieve daarom telefonisch geen voorschriften te vragen!
 • Bij uw consultatie zal de arts de medicatie voor een voldoende periode voorschrijven. Wacht zeker niet tot het moment waarop uw medicatie op is, maar voorzie tijdig een afspraak met uw arts.
Moet ik nuchter zijn voor een bloedafname?
 • Ja, als u uw suiker, cholesterol of ijzer wilt laten controleren. Voor alle andere bloedtesten hoeft u niet nuchter te zijn.
Hoe bekom ik mijn resultaten van bloedonderzoek?
 • Spreek tijdens de consultatie af met de arts hoe en wanneer u uw resultaten kan bekomen.
Kan ik een uitstrijkje laten nemen bij de huisarts?
 • In België worden alle vrouwen tussen 25 jaar en 64 jaar gemotiveerd om iedere 3 jaar een uitstrijkje te laten nemen, dit in het kader van preventie van baarmoederhalskanker. Hiervoor kan u uiteraard bij ons terecht.
Positieve zwangerschapstest, wat nu?
 • U kan een bloedanalyse laten uitvoeren bij ons om de zwangerschap te bevestigen, alsook een aantal andere bloedtesten laten uitvoeren die de gynaecoloog nodig zal hebben.
 • Als u in de voormiddag komt, dan kan u ’s avonds al het resultaat weten.
 • Uw huisarts kan volgende testen uitvoeren
  • Suikertest (zie volgende FAQ)
  • NIP test (zie volgende FAQ)
  • Griepvaccin
  • Kinkhoestvaccin (voor mama en papa)
 • Een gezamenlijke zwangerschapsopvolging door uw huisarts en uw gynaecoloog is aan te raden.
Wat is de NIP test?
 • Bij deze test worden bepaalde aangeboren afwijkingen opgespoord, zoals het downsyndroom of open rug.
 • Dit gebeurt via een klassieke bloedafname bij de moeder vanaf 12 weken.
 • Indien gewenst kan hiermee ook het geslacht bepaald worden.
 • Kom best langs op maandag, dinsdag of woensdag voor vluggere resultaten.
Hoe verloopt de suikertest?
 • De suikertest wordt tussen de 24 en 28 weken zwangerschap uitgevoerd. Hiervoor hebt u 50 gr glucose nodig die u in de praktijk kan ophalen of bij uw apotheker (voorschrift nodig).
 • Daarna laat u bij ons bloed prikken.
 • Praktisch: u staat ’s morgens op, u eet niets maar u drinkt wel de glucose-oplossing op. De oplossing moet binnen de 5 min volledig leeg zijn. 1 uur later laat u bij ons, op afspraak, bloed prikken. Pas na het bloed prikken mag u terug eten en drinken.
Kan ik bij de huisarts terecht voor de behandeling van wratten?
 • Klassieke wratjes worden in onze praktijk behandeld met cryotherapie. Dit betekent het bevriezen van de wratjes.
 • De stikstof voor deze behandeling is 1x per maand in de praktijk aanwezig. Afspraken hiervoor kunnen enkel via het secretariaat gemaakt worden.
 • Waterwratjes (mollusca contagiosa) worden indien wenselijk verwijderd met een curette.
Hoe bekom ik een aanvraag voor medische beeldvorming?
 • Hiervoor komt u op consultatie. Aan de hand van een grondig klinisch onderzoek bepaalt de dokter immers welke beeldvorming het meest geschikt is.
 • Dit geldt ook voor kiné attesten, logopedie, …
Ik moet geopereerd worden, wat nu?
 • Indien u geopereerd wordt, vragen wij om hiervoor op consultatie te komen, aangezien er steeds een klinisch onderzoek nodig is.
 • Probeer vooraf de vragenlijst in het pre-operatief boekje zo veel mogelijk in te vullen.
Kan ik mijn kinderen bij de huisarts laten vaccineren?
 • Indien u ervoor kiest, kan de huisarts uw kind vaccineren.
 • Deze kindervaccins zijn gratis en meestal op voorraad in de praktijk.
 • U betaalt enkel de raadpleging.


Openingsuren


Secretariaatsuren: 8u-11u30 en 15u-19u

 • Dr. Michael BARELLI
 • Dr. Charlotte DEBUNNE
 • Dr. Anneleen GEERTS
 • Dr. Caitlyn VAN MOL
 • Dr. Jan VERSCHUERE

Contactgegevens


Bissegemstraat 68 – 8560 Gullegem


056/40.20.40

secretariaat@medihoek.be

Maak afspraak